ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

Guangdong Jianya Motorcycle Technology Co., Ltd.

អាស័យដ្ឋាន៖

បន្ទប់លេខ 3 អាគារ 1 លេខ1 ផ្លូវ Jingmian Yi ទីក្រុង Duruan ស្រុក Pengjiang ទីក្រុង Jiang Men ខេត្ត Guangdong ប្រទេសចិន

Wechat៖

Vincent Zhang៖ +86 14754015405

Whatsapp៖

+86 14754015405

Wechat៖

Aiken zhan៖ +86 13232419814

Whatsapp៖

+86 13232419814

អ៊ីមែល៖